2015

Zaczęliśmy już rok 2015. Życzę Wam, jeżeli to tylko możliwe, aby był lepszy od poprzedniego. Niech będzie on rokiem pełnym radości, pięknych chwil, słonecznych dni i samych sukcesów. Tradycją już jest, że każdy rok jest ogłaszany względem ważnych rocznic, na cześć ważnych osób, instytucji lub wydarzeń. Uchwałami Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2015 ogłoszono rokiem: Jana Pawła II, Jana Długosza, a także Polskiego Teatru.

ROK ŚW. JANA PAWŁA II – związane jest to z 10. Rocznicą odejścia Ojca Świętego do domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku. Zmarł po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca (która poświęcona jest Maryi), w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego (które papież ustanowił w 2000r.). Sejm w uchwale stwierdził: „Jego ogromne zasługi i zaangażowanie w proces odradzania się niepodległości naszej ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów”.

„Pozwólcie mi odejść do domu Ojca” ~ św. Jan Paweł II koło 15:30; 2 kwietnia 2005r.

ROK JANA DŁUGOSZA – urodził się on 1 grudnia 1415 roku w Brzeźnicy. W tym roku mija właśnie 600. rocznica jego narodzin. Był kronikarzem, historykiem, duchownym, wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka, a także innych synów królewskich. Był uczestnikiem wielu poselstw zagranicznych. Autor wielu prac o tematyce historycznej, z czego najsłynniejszej: Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego), które obejmują historię naszego kraju do roku 1480. Zmarł w 1480 roku w Krakowie. Sejm stwierdził w uchwale: „ojciec polskiej historiografii i heraldyki, stworzył największe dzieło opisujące dzieje państwa polskiego (…) Jako uczestnik wielu poselstw na dworach państw europejskich opowiadał się za przyłączeniem ziem nadbałtyckich do Polski. Jan Długosz uważał historię za „mistrzynię życia”, która „naucza cnoty i drogę do niej wskazuje”.

„Miłość ojczyzny przewyższa zwykle wszelką inną miłość” ~Jan Długosz

ROK POLSKIEGO TEATRU – związany jest z 250. Rocznicą założenia Teatru Narodowego w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest on obecnie jednym z trzech teatrów o statusie instytucji narodowej. Ukazuje to jego szczególne znaczenie dla polskiej kultury. W uchwale czytamy: „Powołanie Teatru Narodowego w 1765 roku stało się jednym z fundamentalnych wydarzeń ustanawiających system opieki państwa nad powszechnie dostępną kulturą. Akt ten stał się zarazem niepodważalnym świadectwem udziału Polski w procesie kształtowania nowoczesnej, demokratycznej Europy”. Jako spadkobierców teatru powołanego przez króla wymienione są w uchwale: Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Wielki – Opera Narodowa, ale także Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

„W ciągu 250 lat istnienia teatr publiczny w Polsce służył sztuce i społeczeństwu, podejmując dialog z tradycją, komentując otaczającą rzeczywistość oraz wytaczając nowe drogi rozwoju sztuki”

UNESCO i Europejskie Towarzystwo Świetlne ogłosiły rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło.

Unia Europejska ogłosiła rok 2015 – Europejskim Rokiem Rozwoju [ang. European Year for Development]. Hasłem przewodnim Roku będzie „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość” [ang. Our world, our dignity, our future].      

               

 

Komentarze